Η Μίκρα διάλεξε ……. Δάφνη και Ε.Π.Σ.Χιου συμφώνησαν και
ΚΑΡΥΕΣ – ΔΑΦΝΗ 30-4-2011
ΜΙΚΡΑ – ΔΑΦΝΗ 4-5-2011